Unable to create /cache/mod_novasfh/sfh_56.xml configuration file.
Click here for more information.
Please update your Flash Player to view content.
Español

Estudi de la Paraula

És l’estudi de Jesucrist en la Paraula de Déu. Estudi que neix del desig i de la necessitat de conèixer Jesús per a donar-lo a conèixer. Ens farà fer l’experiència que Jesucrist ens fa créixer en el seu Amor i avançar en el seu seguiment. 
El fruit i l’eficàcia de l’Estudi d’Evangeli es recull quan es fa amb una certa continuïtat i marcant un cert itinerari dels aspectes de Jesús que volem descobrir, estudiar, aprofundir.

Veure anteriors

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)
II Diumenge de Quaresma_Cicle B (Mc 9,1-9)

(A) PREGÀRIA

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

1. LLEGEIX...

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text Mc 9,1-9

En aquell temps, Jesús prengué Pere, Jaume i Joan, els dugué tots sols dalt d'una muntanya alta i es transfigurà davant d'ells: els seus vestits es tornaren fulgurants, i eren tan blancs que cap tintorer del món no hauria pogut blanquejar-los així. Se'ls aparegué Elies amb Moisès, i conversaven amb Jesús. Llavors Pere diu a Jesús: «Rabí, que n'estem de bé aquí dalt! Hi farem tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies.» No sabia pas què dir, d'esglaiats que estaven. Llavors es formà un núvol que els cobria, i del núvol estant va sortir una veu: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat; escolteu-lo.» Immediatament, mirant al seu voltant, ja no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol amb ells. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els manà que no referissin a ningú allò que havien vist, fins després que el Fill de l'home hagués ressuscitat d'entre els morts. Ells retingueren aquestes paraules i discutien entre ells què volia dir això de «ressuscitar d'entre els morts».

Comentaris:

Les severes paraules de Jesús sobre el camí dolorós del Messies i del deixeble resulten desconcertants, provocant abatiment i desil·lusió entre els seus. Aquests necessiten refer-se, recobrar força i coratge. A això s'orienta la transfiguració, sobre la muntanya, episodi estretament relacionat amb el relat anterior a través d'una precisa i significativa indicació temporal (vegeu Ex 24, 16). A tres deixebles se'ls atorga el privilegi d'una experiència singular, que és il·luminació, alè i exhortació.

El misteri de la persona de Jesús se'ls revela per un moment. El candor enlluernador dels seus vestits parla per ell mateix de la seva glòria. Les figures de Moisès i Elies conversant amb ell indiquen que la llei i les profecies troben en Jesús el seu compliment (vegeu Mal 3, 22-24), sent el Messies esperat que satisfà totes les promeses i esperances. El testimoniatge del mateix Déu confirma i culmina la revelació: és el seu Fill estimat (vegeu Mc 1 11; 12 6).

Després d'aquesta il·luminació fugaç el vel torna a córrer-se i la peregrinació continua. El camí s'enfosqueix de nou. Però el seu recorregut no resultarà ja tan penós, almenys si els deixebles no obliden aquest centelleig de llum sobre la meta que, com a bestreta, han percebut en el cim de la muntanya. Aquest recorregut queda marcat amb un imperatiu: l'escolta. Autèntic deixeble és el que sap escoltar el mestre, encara que les seves paraules sonin a creu i a sofriment.

A aquesta experiència singular segueix la imposició de silenci per part de Jesús. Tal imposició té en aquest cas un límit precís: la resurrecció del Fill de l'home. La raó sembla evident. Només a la llum de la resurrecció serà possible comprendre la transfiguració en tot el seu abast i profunditat. Es tracta, no obstant això, d'una resurrecció d'entre els morts. Amb aquesta precisió es convida als deixebles a recordar l'anunci de Mc 8, 31. No han de treure conclusions errònies La transfiguració gloriosa es veurà precedida de la mort.

2. MEDITA...

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

"En el diàleg amb Déu és on trobem la il·luminació, l'alè, la força per a afrontar els reptes de l'existència quotidiana”

"No podem quedar-nos sempre en el Tabor, hem de baixar, hem de transformar la nostra condició humana sense separar-nos dels altres”

• "Aquest és el meu Fill"

• "Escolteu-lo"

3. COMTEMPLA I PREGA...

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

El sant és una persona amb esperit orant,

que necessita comunicar-se amb Déu.

És algú que no suporta asfixiar-se en la

immanència tancada en aquest món,

i enmig dels seus esforços i lliuraments sospira per Déu,

surt de si mateix en la lloança i amplia els seus límits en la

contemplació del Senyor. (GE 147)

Senyor, ensenya'm a pregar, perquè som conscients

que ens has regalat tot en Jesús.

4. ACTUA...

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

5. COMPARTEIX...

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

6. DÓNA GRÀCIES...

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m'has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l'acció de l'Esperit en la meva vida.


Font Pregaria: Evangeli al dia 2020 Ed. CCS

Informa't

Fes-te amic nostre al

Segueix-nos al

Seguir a webdepastoral en Twitter

Comparteix aquest article